Author = Bohra, Gopal Krishana
Healthcare Resource Management and Pandemic Preparedness for COVID-19: A Single Centre Experience From Jodhpur, India

Volume 9, Issue 11, November 2020, Pages 493-495

10.34172/ijhpm.2020.102

Satyendra Khichar; Naresh Midha; Gopal Krishana Bohra; Deepak Kumar; Maya Gopalakrishanan; Bharat Kumar; Varatharajan Sakthivadivel; Mahendra Kumar Garg