Author = Cai, Yuchun
The Impact of Prescribing Monitoring Policy on Drug Use and Expenditures in China: A Multi-center Interrupted Time Series Study

Volume 12, Issue 1, 2023, Pages 1-10

10.34172/ijhpm.2023.7343

Xiaoyan Nie; Ruilin Wang; Guangkai Liang; Xinyi Zhang; Ningjia Tang; Yuchun Cai; Congxiao Han; Yuxuan Zhao; Tong Jia; Fang Zhang; Sheng Han; Xiaodong Guan; Luwen Shi; Christine Y. Lu