Keywords = Belt and Road Initiative
Non-communicable Disease-Related Sustainable Development Goals for 66 Belt and Road Initiative Countries

Volume 12, Issue 1, 2023, Pages 1-13

10.34172/ijhpm.2022.6172

Lin Chen; Donghui Duan; Liyuan Han; Lu Xu; Sixuan Li; Yuwei Zhang; Wei Feng; Qinghai Gong; Angela E. Micah; Ruijie Zhang; Shiwei Liu; Hui Li